VĒSTĪJUMS KOPĪGĀ VALODĀ ~ ПОСЛАНИЕ НА ОБЩЕМ ЯЗЫКЕ

SATICĪBAS PLATFORMA KOPĪGAI VALODAI 

Ideja par latviešu valodas referendumu tika īstenota pārāk sasteigti un neizdiskutēti, taču tās mērķis nebija latviešus un nelatviešus novest līdz kara stāvoklim. Pēdējā laikā notiekošais ir apzināta sabiedrības šķelšana, musināšana uz agresiju un diversija pret Latvijā dzīvojošo tautu ilgstošo saticību.

Tik katastrofālajā ekonomiskajā situācijā Latvijā mītošajām tautām par izdzīvošanu jācīnās kopīgiem spēkiem un kopīgi jāpārvar bīstamie izaicinājumi.

Mums visiem kopā jārada SATICĪBAS PLATFORMA KOPĪGAI VALODAI. Naidošanās katram savā valodā nav pieļaujama.

3.1.2012

Facebook  ~  Twitter

* * *

ЗА ОБЩИЙ ЯЗЫК НА ПЛАТФОРМЕ ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ

Идея о референдуме латышского языка была осуществлена слишком поспешно и после недостаточного обсуждения, но, несмотря на это, ее целью не было довести латышей и не латышей до состяния войны. То, что происходит в последнее время, является сознательным раскалыванием общества, подстрекательством на агрессию и диверсией против долгого и мирного сосуществования всех народов, проживающих в Латвии.

Все народы Латвии в такой катастрофической экономической ситуации боротся за выживание должны общими усилиями, вместе преодолевая опасные вызовы.

Мы все вместе должны создать ОБЩИЙ ЯЗЫК НА ПЛАТФОРМЕ  ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ. Враждовать каждому на своем языке недопустимо.

3.1.2012

Facebook  ~  Twitter